home

Stichting Mini Theater Friesland (MTF) is opgericht in 1985, met als belangrijkste doel het brengen van Nederlandstalig toneel uit het wereldrepertoire door amateurs. Er wordt naar gestreefd om zo professioneel mogelijke voorstellingen op de planken te brengen. Door een combinatie te maken van ervaren en onervaren spelers brengt het MTF telkens nieuwe amateurtoneelspelers naar voren. Elk theaterseizoen wordt minimaal één stuk gespeeld. 
Het MTF werkt met wisselende spelers onder verschillende regisseurs. Meestal kiest de regisseur het stuk dat hij of zij wil brengen. Voor elke productie worden bij aanvang audities gehouden. Iedereen die belangstelling heeft, kan auditie doen. Geselecteerde spelers die meedoen betalen een eenmalige bijdrage van € 50,- om de productie mee mogelijk te maken.

Meer weten of mee spelen? Neem gerust contact op.
Contact: Ineke de Vries (0513) 627 440.

Het Mini Theater Friesland is ook opgenomen in het boek ' UIT, 50 jaar amusement in Heerenveen'  (2011), voor enkele euro's te koop bij Boekhandel Overdiep in Heerenveen of het Heerenveen Museum.

 

 


Gerelateerde pagina's :