Onze doelstelling

De belangrijkste doelstelling is het brengen van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. Door een combinatie te maken van ervaren en onervaren spelers hopen we het amateurtoneel te stimuleren en tegelijkertijd een goede voorstelling neer te zetten.

We werken met wisselende spelers en met wisselende regisseurs. De spelers worden d.m.v. audities geselecteerd voor een bepaald stuk. Deze wijze van werken heeft een meerwaarde: iedereen die geïnteresseerd is in amateurtoneel krijgt zo een kans mee te doen aan een professionele productie.

Tegelijkertijd wordt er een relatief groot potentieel aan spelers gevormd waar gebruik van gemaakt kan worden door spelers bewust te benaderen voor een bepaalde rol. De afgelopen jaren heeft het MTF met succes de doelstellingen nagestreefd en gehaald dankzij een groot aantal vrijwilligers die door de jaren heen zich hebben ingezet voor de stichting.


Al deze mensen nog eens extra bedankt voor hun inzet!