De Koning Sterft

STERFT DE KONING ?

"De koning sterft" is een aangrijpend relaas van een afscheid van het leven. Een absurdistische voorstelling waarin naast tragedie ook veel ruimte is voor humor ...

De mens - zeker een koning, want die heeft veel macht - laat met moeite en tegenstribbelen de dingen los die hij meent in zijn hand te hebben; des te moeilijker als hij er zich niet op heeft voorbereid. En het is nauwelijks een vraag of het eenvoudiger is voor iemand die in een of andere vorm van voortbestaan gelooft dan voor iemand die het Niets verwacht, voor wie het leven zich oplost in een grijze mist.

Voor Ionesco is de koning dood en met hem een wereld verdwenen, verzwolgen door een absoluut vergeten. Nochtans (dit zegt ook de koning): "Het koninkrijk - was er ooit eerder zo'n koninkrijk? Twee zonnen, twee manen - wat een geweldig licht!... Ver, heel ver - voorbij de oceanen..." - Misschien komt de mens op dat ultiem moment wel in de nabijheid van het kleine lichtpunt in de verte, waar hij altijd al achteraanzat. - "Kijk in deze spiegel zonder spiegelbeeld", staat er. Ionesco zegt dat er niets te zien is als je in de spiegel kijkt. Misschien, wie weet, is dat wat er te zien is niet niets, maar een totaal ander beeld dan de weerspiegeling die je verwachtte...

DE KONING STERFT

"De koning sterft" is één meditatie over de dood. Koning Bérenger Hij was groot en machtig; zijn rijk telde miljarden mensen, nu blijven er nog enkele tientallen over. De koning gaat sterven en hij kan er niet in berusten: "Het is niet natuurlijk te sterven," zegt hij, "ik wil niet doodgaan, ik wil blijven bestaan. De geringste mier verweert zich als hij in doodsgevaar is." Nu zal het hem vergaan zoals het ellendige katje, waarvan hij het betreurenswaardige einde vertelt: "De grote hond van de buren beet hem dood. Toen leek hij net een speelgoedkat, een trillende speelgoedkat met één oog en een afgescheurde poot." De dood komt. Bérenger is ontzet, hij wordt gek van angst, hij begrijpt het niet.


Premiere voorstelling: De Skans Gorredijk, 10 maart 2018. Noteer hem vast in je agenda!