We zijn op zoek naar bestuursleden

Resensie De Koning Sterft (Ionesco)

DE KONING STERFT - 14 april 2018

Mini Theater Friesland organiseert - De vloer op - voor amateurs in Posthuis en Lawei

Theater Workshops 2018

Mini Theater Friesland blij met bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Versterking bestuur MTF

Straattheater op UITFESTIVAL 2017 Heerenveen