Over Minitheater Friesland

Stichting Mini Theater Friesland heeft als belangrijkste doelstelling het brengen van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. Door een combinatie te maken van ervaren en onervaren spelers hopen we het amateurtoneel te stimuleren en tegelijkertijd hoogwaardige, bijzondere voorstelling neer te zetten.

We werken met wisselende spelers en met wisselende regisseurs. De spelers worden d.m.v. audities geselecteerd voor een bepaald stuk. Deze wijze van werken heeft een meerwaarde: iedereen die geïnteresseerd is in amateurtoneel krijgt zo een kans mee te doen aan een professionele productie.

De afgelopen jaren heeft het MTF met succes de doelstellingen nagestreefd en gehaald dankzij een groot aantal vrijwilligers die door de jaren heen zich hebben ingezet voor de stichting. Het bestuur heeft ook voor de komende jaren een ambiteus plan voor ogen om het amateurtoneel in Friesland (én Heerenveen specifiek) te dienen.