Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden, waarvan de meeste met een stevige zakelijke achtergrond en varierend bestuurswerk. Dit zorgt voor een grote deskundigheid op zakelijk gebied. Daarnaast hebben drie bestuursleden zelf hun sporen op het toneel achtergelaten. Hun deskundigheid wordt ingezet voor samenwerking met andere toneelverenigingen en theatermakers.

De komende periode zal het beleid zich richten op het faciliteren van de beoefenaars en organisatoren van amateurkunst via bemiddeling bij het zoeken naar oefenruimtes en via financiële ondersteuning daar waar amateurkunst bijdraagt aan het culturele leven.

Voorzitter

Cora Hoeksma-Kist

Secretaris

Theo van Dam

Penningmeester

Koos Boschma

Artistiek leidster

Ineke de Vries

Algemeen bestuurslid

Wilma Couperus


Voor alle voorkomende zaken geldt het huishoudelijk reglement van het Mini Theater Friesland.

Download hier