«

Heechspanning

Datum en tijd: 10 mei 2018
13:00 uur

t/m 17:00 uur
Locatie: Centrum Heeg

In Heeg zijn we deze Hemelvaartsdag aanwezig met een straatact.

Meer informatie volgt nog